Betaling

Elk order wordt in eerste instantie afgerekend met P&P Projects.
Na gedane betaling zal per omgaande de order in behandeling worden genomen. Van de verkoopopbrengst doneert P&P Projects vervolgens aan de KNRM.

U kunt kiezen uit een Ideal-betaling of een zogenaamde Vooruitbetaling. Die laatste is speciaal voor mensen die niet graag via internet betalen. Vooruitbetaling houdt in dat u het verschuldigde bedrag zelf overmaakt naar P&P.
Het totaalbedrag (incl. porto) vindt u op de bevestiging die u per mail heeft ontvangen.

Bankgegevens P&P Projects:

Rabobank Rekeningnummer: 1923 42 487
BIC: RABONL2U IBAN number: NL88 RABO 0192 3424 87

Mocht de Ideal betaling niet goed gaan. Stuur dan een E-mail aan info@p-p.nl